Informace k nástupu dalších žáků do školy od 30.11.2020

26/11/2020


V pondělí 30. listopadu 2020 nastoupí do školy:

- všechny třídy 1. stupně

- žáci 9. A a 9. B

- žáci 6. A, 7. A, 8. A

Žáci 6. B, 7. B a 8. B nastupují až 7. prosince

6. - 8. ročníky se budou v rámci rotační výuky střídat pravidleně po týdnech. Žáci, kteří v rámci této rotace zůstávají doma, pokračují v povinném distančním vzdělávání  - to bude probíhat offline - pomocí tzv. padletů na webových stránkách školy. Online konzultace v prostředí MS Teams jsou nadále možné -  stanoví vyučující jednotlivých předmětů.

Při prezenční výuce máme povinnost zachovat homogenitu tříd, dojde tedy k drobným úpravám v rozvrhu (týká se především jazykových skupin, tělesné výchovy, volitelných předmětů). Podrobnosti sdělí žákům třídní učitelé.

Provoz školní družiny:

- z ogranizačních důvodů není v provozu ranní družina dle ŠVP ŠD. V případě nutnosti škola zajišťuje pouze dohled nad žáky.

- odpolední družina probíhá v pěti odděleních:

- 1. ročníky - 2 oddělení

- 2. ročníky - 1 oddělení

- 3. ročníky - 1 oddělení

- 4. ročníky - 1 odděllení

Provoz školní jídelny:

- je přizpůsoben aktuální situaci, splňuje přísná hygienická pravidla

- žáci budou mít denně na výběr ze dvou jídel

- systém je i nadále bezobjednávkový

 

Všechny osoby, které se pohybují ve škole (žáci, zaměstnanci, event. návštěvy), mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu v těchto prostorách.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem