Informace k závěru školního roku

16/06/2020


Vážení rodiče, milí žáci,

 

vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019-2020 bude vydáváno v úterý 30. června od 8.00 hod. - do školy mohou přijít všichni žáci.  Rovněž je povoleno fotografování jednotlivých tříd - přesné datum a čas Vám sdělí třídní učitelé. Ti žáci, kteří se dosud neúčastnili výuky, musí v den fotografování přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti - viz příloha (nutno vytisknout a přinést podepsané zákonným zástupcem). Pokud budete mít zájem o oběd (balíček s sebou - řízek a chléb), nahlaste se u vedoucí jídelny paní Kožuchové (731 438 154). 

 

Příloha - čestné prohlášení

 

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem