Návrat žáků do školy - od 17. 5.

12/05/2021


Od pondělí 17. května nastoupí do školy všichni žáci 1. stupně, je zrušena rotační výuka i nutnost homogenity skupin. Testování antigenními testy bude probíhat jednou týdně - vždy v pondělí, event. první den příchodu žáka do školy.

Ve dnech úterý až pátek bude otevřena ranní družina v běžném režimu.

Žáci 2. stupně pokračují zatím v rotační výuce, od 17. května nastoupí do školy třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B, třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A mají distanční výuku.

O změnách budete informováni na těchto webových stránkách.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem