Přihlašování do školní družiny pro šk. rok 2022 - 2023

25/08/2022


Zápis do školní družiny pro šk. rok 2022/2023 bude probíhat v ŠD I.:

v pátek 26. 8. od 9:00 do 12:00

v pondělí 29. 8. od 9:00 do 12:00

Bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemohou děti navštěvovat ŠD.

 

Neuhrazení platby za ŠD je důvodem k ukončení docházky.

Příspěvek na provoz školní družiny je 100 Kč/měsíc.

Forma úhrady ve dvou platbách – příkazem účtu:

1. září–prosinec          400 Kč             do 15. 9. 2022

2. leden–červen          600 Kč             do 15. 1. 2023

Zpráva pro příjemce/popis platby: ŠD, jméno a příjmení dítěte (NE RODIČE!)

Číslo účtu ZŠ: 189 525 0207/0100

 

Kontakt na školní družinu: 739 309 271

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem