Třídní schůzky: 9.4.2018

26/03/2018


Třídní schůzky se konají v pondělí 9. dubna 2018 od 16.30 v jednotlivých třídách, event. kabinetech vyučujících.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem