Zahájení školního roku 2020-2021

19/08/2020


 

 

Zahájení školního roku 2020/2021 v ZŠ a MŠ Bzenec se uskuteční 1. září 2020 v 7. 55 hodin tradičním způsobem.

Žáci 2. – 9. ročníku odcházejí po otevření budovy (7. 35 hodin) do svých tříd.

Žáci 1. ročníku se se svými rodiči shromáždí před hlavním vchodem školy, kde se jich ujmou třídní učitelky a všichni společně pak odejdou do tříd. Seznam žáků – rozdělení do tříd – bude vyvěšen na vstupních dveřích.

Po projevu ředitele školy budou všichni seznámeni s hygienickými opatřeními a organizačními záležitostmi. Výuka bude ukončena nejpozději v 9. 00 hodin.

Žáci si přinesou  přezůvky,  prvňáčci navíc aktovku!

 

 

 

V Bzenci 19.8.2020                                                          Mgr. Bc. Jiří Adamec, ředitel školy

 

 

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem