Cesta za poznáním

17/09/2020


CESTA ZA POZNÁNÍM 

Poznáváme domácí zvířata

 

Naší první společnou akcí ve školní družině byla „Cesta za poznáním“.

Šli jsme podle šipek, které nás postupně dovedly k devíti stanovištím. Našim úkolem bylo najít zvířátko. Potom jsme si o něm zazpívali písničku a dozvěděli se různé zajímavosti.  Abychom mohli pokračovat, museli jsme ještě splnit úkol. Na posledním stanovišti jsme našli stádo kraviček a každý si mohl jednu odnést na památku. Počasí nám přálo a odpoledne bylo nejen poučné, ale i zábavné.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem