Putujeme po Česku V

02/03/2022


PUTUJEME PO ČESKU V.

NAŠE ŘEKY

 

Po novém roce jsme se vrátili k našemu dlouhodobému projektu. Tentokrát bude tématem VODA.

První projekční odpoledne jsme se seznamovali s našimi řekami. Od pramene jsme sledovali tok řeky Vltavy, Labe a Moravy. Také jsme si zazpívali písničku Sázava z filmu Špunti na vodě. Poslechli jsme si část symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany, která se nám moc líbila. K vodě patří i vázání lodních uzlů, které jsme si vyzkoušeli. Nechybělo ani divadelní představení s názvem Zlatý palác na dně Vltavy.

Soutěžním úkolem bylo vymyslet co nejvíce písniček o vodě. Potom nás čekalo vystoupení našich dívek, které si nacvičili veselý taneček na píseň Teče voda teče od Plavců. Na úplný závěr jsme házeli mince do pohárku, který byl na dně kbelíku s vodou. 

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem