Už vím jak ... se hraje fotbal

02/07/2021


Pro projektové odpoledne jsme si tentokrát zvolili něco více akčnějšího. Naši družinu navštívil pan Bc. Dalibor Zeman, který se aktivně věnuje fotbalu. Pro začátek jsme si osvěžili pravidla hry, vyzkoušeli brankářské rukavice a poté jsme přešli k tréninku. Pan trenér si pro děti připravil několik stanovišť, kde si zkoušely různé fotbalové aktivity. Na závěr jsme si trochu zasoutěžili v „nožičkování“.

 

Monika Gabrielová DiS.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem