Už vím, jak ... správně stolovat

03/03/2020


UŽ VÍM, JAK… SPRÁVNĚ STOLOVAT

 

Pro projektové odpoledne jsme tentokrát zvolili téma, kterého bylo pro některé z nás opravdu zapotřebí. Družinu navštívila Ing. Zuzana Hanáková, která dětem ukázala, jak prostřít stůl a jak se u něj správně chovat. Vysvětlili jsme si, na co se používají různé příbory a zkusili si, jak je správně používat.  

Prezentace zahrnovala i pravidla chování ve školní jídelně. Také jsme si vyzkoušeli „návštěvu restaurace“.

Společně jsme se naučili skládat ubrousky.

Doufáme, že se získané dovednosti projeví i při stolování ve škole. 

Děkujeme paní Hanákové za hezké odpoledne.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem