Školní psycholožka 

 

 

konzultační hodiny: 

pondělí, středa, čtvrtek:  6.55 až 14.55

úterý: 14.00 - 16.45

pátek: 6.55 - 13.40

konzultace je vhodné předem domluvit na tel. čísle:  518  322 800, kl.131

 

hlavní úkoly:

  • Psychologická diagnostika a poradenství pro žáky při problémech s učením.
  • Konzultace, poradenství a podpůrná terapie žáků při řešení osobních problémů.
  • Péče o žáky s poruchami chování.
  • Konzultace s rodiči při výchovných a výukových obtížích jejich dětí.
  • Konzultace s rodiči i učiteli ke zprávám z vyšetření v PPP.
  • Konzultace a spolupráce s učiteli při vedení žáků.
  • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.

 

Vážení rodiče,

zažíváme mimořádné období, kdy každý z nás se musíme přizpůsobovat změnám, které v tomto čase omezily náš obvyklý způsob života. Žáci si prošli obdobím distanční výuky i pozvolným návratem do školního prostředí. Může se stát, že někteří se s těmito změnami vyrovnávají hůře. Děti mohou mít výkyvy nálad, být apatické, smutné apod. Pokud na svých dětech zpozorujete změny chování, které časem a adaptací na školu nemizí, můžete využít konzultace s psychologem na škole.  Přijďte se poradit, jak bychom společně mohli zmírnit potíže vašich dětí.

Klidné prožití předvánočního času přeje

                                                         Jana Juříková, školní psycholog

 

Je dobré si schůzku předem domluvit telefonem 518 322 800 kl.131.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem