Pasování předškoláků

30/06/2017


Hola, hola, škola volá…

 

Slavnostní pasování předškoláků z MŠ III, ul. B.Němcové, proběhlo dne 20.června 2017 v základní škole. Předškoláci si v tento den přinesli své školní aktovky a společně se všemi dětmi z mateřské školy se vydali k základní škole. Tam na ně již čekali žáci 9. třídy, kteří si pro ně  pod vedením Mgr.M. Julínkové připravili bohatý program. Děti po splnění úkolů pan ředitel pasoval mečem na školáky a společně jsme si zazpívali písničky. Žáci 9. tříd tak pomyslně předali žezlo další generaci žáků v základní škole. Budoucí školáčky zdobila krásná šerpa s nápisem " Budu školákem ", v aktovce měli svoji první knížku, pamětní list a čtyřlístek pro štěstí. Žáci 9. tříd potom provedli děti z MŠ  základní školou, ukázali jim třídy, šatnu, tělocvičnu, bazén, jídelnu a byli jsme se také podívat za kamarády do 1. tříd. Předškoláci i ti menší byli plni zážitků a společně poděkovali velkým kamarádům za krásné dopoledne, které si pro ně připravili.

Předškoláci si také na památku v mateřské škole vyrobili vlastnoručně malovaná trička a v měsíci červnu měli své tablo vystavené v papírnictví na náměstí ve Bzenci.

Přejeme všem budoucím prvňáčkům hodně úspěchů ve školních lavicích a radost z nových vědomostí.

Touto cestou chceme poděkovat za vzornou spolupráci a přípravu paní učitelce Mgr. Julínkové, žákům 9. tříd přejeme, ať se jim v dalším studiu daří a vychází vše podle jejich představ.

                                                                                                                                  

                    Ivona Tomaštíková, Radka Holková, učitelky MŠ III, ul. B. NěmcovéNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem