Přírodovědný klokan 2021

08/11/2021


Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci proběhl v naší škole ve dnech 13. a 14. října 2021 další ročník soutěže Přírodovědný klokan.

Přírodovědný klokan je soutěž určená pro žáky 8. a 9. tříd a je zaměřena na vědomosti z oblasti přírodních věd - nejvíce z přírodopisu a zeměpisu, pak i matematiky, fyziky a chemie. Na vyřešení 24 otázek mají žáci 40 minut a mohou získat až 120 bodů. V testu jsou otázky za 3, 4 nebo 5 bodů při správné odpovědi, kterou žáci vybírají z pěti nabídnutých možností. Za špatnou odpověď se bod strhává. Pro oba ročníky je stejný test, takže jsou žáci devátých ročníků mírně zvýhodněni. 

 

Mezi nejlepší žáky naší školy patří:

Tobiáš Formánek (8.A - 84 bodů)

Amálie Janušková (9.A - 73 bodů)

Ondřej Sabolčák (9.B - 69 bodů)

Šimon Varjan (8.A - 68 bodů)

Tereza Uhlíková (9.A - 60 bodů)

 

Blahopřejeme!!!


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem