Informace k následujícím týdnům

23/10/2020


Vážení rodiče, milí žáci,

 

v týdnu od 26. do 30. října jsou vyhlášeny podzimní prázdniny, v těchto dnech distanční výuka neprobíhá. V souvislosti s nadcházejími dny volna se na nás obrátil ministr školství pan Robert Plaga se žádostí o zveřejnění letáků s pokyny, jak se chovat i v těchto dnech zodpovědně - čtěte prosím zde (leták pro 1. stupeň) a zde (leták pro 2. stupeň).

Od 2. listopadu předpokládáme, že výuka na druhém stupni bude pokračovat distanční formou. Předměty, které budou vedeny online prostřednictvím MS Teams, mají žáci vyznačeny žlutou barvou ve svých rozvrzích, které jsou umístěny na nástěnkách jednotlivých tříd (http://www.zsbzenec.cz/distancni-vyuka),  hodiny budou začínat v časech, které jsou uvedeny v rozvrhu. (Tzv. zkušební rozvrhy, které jsme používali od 19. do 23. 10., tedy již platit nebudou).

O nástupu žáků prvního stupně do škol nemáme žádné bližší informace, sledujte prosím zprávy v médiích. V případě, že budou muset zůstat i nadále doma, i oni budou používat pro online výuku prostředí MS Teams. Postup pro přihlášení najdete zde. O tom, kdy se mají děti přihlašovat, Vás budou informovat třídní učitelky po prázdninách. Nadále platí, že učivo je pro všechny žáky umisťováno na nástěnky na webu, tzv. padlety (http://www.zsbzenec.cz/distancni-vyuka).

Děkujeme Vám za spolupráci!

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem