Výsledky zápisu dětí do MŠ a 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2022 -2023

01/06/2022


Výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2022-2023 - seznamy zde: přijatí

                                                                                                                                  nepřijatí

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2022-2023 - včetně odkladů PŠD - seznam zde.

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem